חפש בעלי מקצוע:

פורום ציפורים, תוכים ובעלי כנף

תוכי זורק אוכל מהכלוב

יש לי תוכי סנגל לאחרונה התחיל לזרוק את האוכל מתוך הכלוב. כמובן שהאוכל נצא בכוסית אוכל בכלוביש לי תוכי סנגל לאחרונה התחיל לזרוק את האוכל מתוך הכלוב. כמובן שהאוכל נצא בכוסית אוכל בכלוב

הוספת תגובה לפורום