בריאות

בריאות

כוטרינר העוסק בקשר שבין אנשים לבעלי חיים, ובמיוחד עקב העיסוק במניעת מחלות זואונוטיות העלולות לעבור מחיות לבני אדם, שמתי לב כי ההתחממות הגלובאלית משפיעה מאד על ההתנהלות היומיומית במרפאה.