היחס לבעלי חיים במורשת ישראל

חלק ראשון שבעים פנים לתורה, אמרו חכמים. אחת הפנים היפות ביותר בעיני היא פני החן והחסד כלפי בעלי חיים, ההנחייה הברורה לשמור על זכויותיהם הבסיסיות, מתוקף היותם ארוגים במארג הבריאה.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

"וירא אלוהים כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום" (בראשית ו' פס' ה). "ויאמר ה': אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם ועד בהמה, עד רמש ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים" (בראשית ו' פס' ז'). אלוהים מזהיר את נוח, האדם היחיד שנושא חן לפניו, מפני מבול צפוי. נפשו קצה ברשע ובחמס שפשטו בקרב בני האדם, עד כדי כך שהוא מתחרט על בריאת כל היצורים החיים.

המבול נועד להשמיד את כל הברואים, למעט מתי מספר: נוח, בני משפחתו, זוגות-זוגות מן החיות הטמאות, ושביעיות מן החיות הטהורות. כל אלה ייאספו לתיבה, אשר נוח יבנה לפי מפרט טכני מדוייק שהוא מקבל משמיים.

סיפור המבול מעורר בעייתיות מסוימת. מחד גיסא, ישנה משמעות רבה לכך שנוח קיבל הוראה לשמר בעלי חיים. מאידך גיסא, מה חטאו החיות שטבעו במבול? הלא רק על בני האדם נאמר שחטאו!  ד"ר אברהם שליו ז"ל (אימונולוג שעסק בתרפיה בעזרת חיות) כותב בספרו המקסים "נפש חיה", כי מפרשת נוח ניתן להסיק, שגורל עולם החי תלוי בהתנהגותו של האדם. בימינו, יש לכך משמעות כפולה ומכופלת: התנהגותו חסרת המחשבה וחסרת הלב של האדם היא זו שגורמת להשמדת מינים רבים של חיות וצמחים, דרך זיהום האוויר והמים, דלדול שכבת האוזון, כריתת יערות הגשם, ועוד היד הרעה נטויה. אבל, בבומרנג גדול, חוזרים הפשעים הללו אל האדם עצמו, ו"מטביעים" אותו במחלות שונות, פרי ישיר ותוצאה עקיפה של החשיפה הבלתי פוסקת לזיהום וקרינה מסוגים שונים. כאן יש לחדד את הסוגיה של "חיות טמאות" ו"חיות טהורות".

כלב, לדוגמא, נחשב לחיה טמאה, מפני שעל פי כללי הכשרות אסור ליהודי לאכול מבשרו. על פי אותם כללים, פרה, למשל, טהורה למאכל. אך כללי כשרות אלה, המגדירים את הכלב כטמא, אינם הופכים אותו לנחות או שלילי. חכמים פירשו, שחסידה נקראת כך מפני שהיא עושה חסד עם חברותיה, דרור – מפני שהוא לא מקבל מרות, לילית – עוף לילה, ועוד. וכלב? הכלב נקרא כך מפני ש"כל לב" (כל – צורת כתיב חסר של המילה "כולו". קובוץ באות כ', וחולם חסר באות מ'). לפי הכתוב בספר בראשית פרק ב', אדם הראשון הוא שנתן שמות לבעלי החיים: "ויצר ה' אלוהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו…ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חית השדה…" (פסוקים י"ט – כ').

עוד מאמרים בנושא

יפים, מריחים טוב ומופיעים בגינה או במרפסת בעיקר בתקופה הזאת של השנה - אבל הם מסוכנים לחיות המחמד