חפש בעלי מקצוע:

פורום כירורגיה

כעיקרון אין תחליף לבדיקה וטרינריתרבות מהצליעות / מ...

כעיקרון אין תחליף לבדיקה וטרינריתרבות מהצליעות / מכות יבשות וכיוב` יחלפו לאחר 48 שעות ללא טיפול מוןמלץ לגשת אם אין נשיאת משקל / זווית לא תקינה של הרגל וכיוב כעיקרון אין תחליף לבדיקה וטרינריתרבות מהצליעות / מכות יבשות וכיוב` יחלפו לאחר 48 שעות ללא טיפול מוןמלץ לגשת אם אין נשיאת משקל / זווית לא תקינה של הרגל וכיוב

הוספת תגובה לפורום