חפש בעלי מקצוע:

פורום חיסונים

חיסון אפרוחים

האם יש חיוב לחסן אפרוחים שמגדלים בבית לצורך מחמד?האם יש חיוב לחסן אפרוחים שמגדלים בבית לצורך מחמד?

הוספת תגובה לפורום