חפש בעלי מקצוע:

פורום אילוף חתולים

קודם כל פונים לוטרינר

ישנן סיבות בריאותיות אפשריות לבעייה. אם הוטרינר בדק ולא מצא שום דבר, יש לפנות לייעוץ התנהגותי. זו לא בעייה שניתן לסייע בה בהתכתבות.ישנן סיבות בריאותיות אפשריות לבעייה. אם הוטרינר בדק ולא מצא שום דבר, יש לפנות לייעוץ התנהגותי. זו לא בעייה שניתן לסייע בה בהתכתבות.

הוספת תגובה לפורום