חפש בעלי מקצוע:

פורום אילוף חתולים

יש כאן באתר

מאמר שמפרט כיצד מומלץ להפגיש בין חתולים אשר אמורים לחיות יחד, בשם "מפגשי חתולים". כדאי לקרוא אותו ולפעול לפי ההנחיות. אם זה ימשיך באופן השאתם מתארים כרגע, זה עלול להגיע למצב של תוקפנות ביניהם.מאמר שמפרט כיצד מומלץ להפגיש בין חתולים אשר אמורים לחיות יחד, בשם "מפגשי חתולים". כדאי לקרוא אותו ולפעול לפי ההנחיות. אם זה ימשיך באופן השאתם מתארים כרגע, זה עלול להגיע למצב של תוקפנות ביניהם.

הוספת תגובה לפורום