חפש בעלי מקצוע:

פורום אילוף חתולים

יש כמה דרכים להעריך גיל של גורים

כדאי לקחת אותו לוטרינר לבדיקה ראשונית. הוטרינר יוכל לתת הערכה לגבי הגיל שלו. לא הבנתי מי מפחד ממי - החתול מהכלב או הכלב מהחתול.כדאי לקחת אותו לוטרינר לבדיקה ראשונית. הוטרינר יוכל לתת הערכה לגבי הגיל שלו. לא הבנתי מי מפחד ממי - החתול מהכלב או הכלב מהחתול.

הוספת תגובה לפורום