חפש בעלי מקצוע:

פורום אילוף חתולים

קחו אותו בדחיפות לוטרינר

התדרדרות כזו במצב חתול, ובמיוחד אם הדבר קורה לאחר ניתוח, מצריכה בדיקה דחופה.התדרדרות כזו במצב חתול, ובמיוחד אם הדבר קורה לאחר ניתוח, מצריכה בדיקה דחופה.

הוספת תגובה לפורום