חפש בעלי מקצוע:

פורום מכרסמים וארנבים

החזקה

תקשיב קרה לי גם אם הנחש שלי התחלתי להחזיק יותר וברגע שהוא התרגל ליידים לא ראיתי נשיכה אחתתקשיב קרה לי גם אם הנחש שלי התחלתי להחזיק יותר וברגע שהוא התרגל ליידים לא ראיתי נשיכה אחת

הוספת תגובה לפורום