חפש בעלי מקצוע:

פורום מכרסמים וארנבים

לא

לי יש ארנב כבר 4 שנים. ארנבים אינם מתים מבדידות אבל חשוב להקדיש להם צומת לב ואהבה. חשוב לשחרר את הארנב מהכלוב לפחות כמה שעות ביום.לי יש ארנב כבר 4 שנים. ארנבים אינם מתים מבדידות אבל חשוב להקדיש להם צומת לב ואהבה. חשוב לשחרר את הארנב מהכלוב לפחות כמה שעות ביום.

הוספת תגובה לפורום