חפש בעלי מקצוע:

פורום מכרסמים וארנבים

ברור

זכרים לא מאותו בית גידול/קבוצה יכולים לריב. שרקן זכר יכול לתקוף נקבה מאהבה והיא אותו כשלא נוח לה עניין ההזדווגות ול"גרש" אותו מבית המחסה. יש מקרים של אלימות ואגרסיביות בעל חיים, כולל, אצל שרקניםזכרים לא מאותו בית גידול/קבוצה יכולים לריב. שרקן זכר יכול לתקוף נקבה מאהבה והיא אותו כשלא נוח לה עניין ההזדווגות ול"גרש" אותו מבית המחסה. יש מקרים של אלימות ואגרסיביות בעל חיים, כולל, אצל שרקנים

הוספת תגובה לפורום