חפש בעלי מקצוע:

פורום פוריות - עיקור וסירוס

פינצ'ר חששן

יתכן והניתוח הוסיף לסטרס הקיים ממילא אך לדעתי מדובר בבעיות התנהגות ויש לעבוד עם מאלף התנהגותי כמובן שיש לשלול בעיות רפואיות כגון דלקות שתן בהתייעצות עם המרפאה שלכםיתכן והניתוח הוסיף לסטרס הקיים ממילא אך לדעתי מדובר בבעיות התנהגות ויש לעבוד עם מאלף התנהגותי כמובן שיש לשלול בעיות רפואיות כגון דלקות שתן בהתייעצות עם המרפאה שלכם

הוספת תגובה לפורום