חפש בעלי מקצוע:

פורום פוריות - עיקור וסירוס

פרווה

במהלך הגדילה ולקראת הבגרות המינית הפרווה נעשית מסולסלת יותר בדומה לכלבים אחרים השייכים לגזע הפודלבמהלך הגדילה ולקראת הבגרות המינית הפרווה נעשית מסולסלת יותר בדומה לכלבים אחרים השייכים לגזע הפודל

הוספת תגובה לפורום