חפש בעלי מקצוע:

פורום פוריות - עיקור וסירוס

רחיצה

אין כל מניעה ברחיצת חתולה אלא אם זה מכניס אותה לסטרס מיותר חתולים בדרך כלל לא אוהבים רחצותאין כל מניעה ברחיצת חתולה אלא אם זה מכניס אותה לסטרס מיותר חתולים בדרך כלל לא אוהבים רחצות

הוספת תגובה לפורום