חפש בעלי מקצוע:

פורום פוריות - עיקור וסירוס

פרעושים

פשפשים זה במיטות כן אפשר לשים חומר נגד פרעושים ,לא כל החומרים מתאימים אפשר לשים ספריי של פרונטליין למשל בזהירות כמובן בהצלחהפשפשים זה במיטות כן אפשר לשים חומר נגד פרעושים ,לא כל החומרים מתאימים אפשר לשים ספריי של פרונטליין למשל בזהירות כמובן בהצלחה

הוספת תגובה לפורום