חפש בעלי מקצוע:

פורום פוריות - עיקור וסירוס

תשובה

שלום, אין ספק שיש לנסות לזווג כלבים רק במידה ושניהם בריאים וחיוניים. מומלץ להגיע לוטרינר לבדיקה פיזיקלית כללית בה גם מבוצעת הערכה של תפקוד לבבי.שלום, אין ספק שיש לנסות לזווג כלבים רק במידה ושניהם בריאים וחיוניים. מומלץ להגיע לוטרינר לבדיקה פיזיקלית כללית בה גם מבוצעת הערכה של תפקוד לבבי.

הוספת תגובה לפורום