חפש בעלי מקצוע:

פורום פוריות - עיקור וסירוס

עיקור לפני ייחום ראשון

שלום, כלבות שעוקרו לפני ייחום ראשון - האם אישיותן והתנהגותן נשארת בעלת מאפיינים "גוריים", "ילדותיים"?שלום, כלבות שעוקרו לפני ייחום ראשון - האם אישיותן והתנהגותן נשארת בעלת מאפיינים "גוריים", "ילדותיים"?

הוספת תגובה לפורום