חפש בעלי מקצוע:

פורום פוריות - עיקור וסירוס

תשובה

שלום, באופן עקרוני, במידה והכלבה עדיין פעילה מינית, משמע מתייחמת ומבייצת, ניתן להרביע אותה.שלום, באופן עקרוני, במידה והכלבה עדיין פעילה מינית, משמע מתייחמת ומבייצת, ניתן להרביע אותה.

הוספת תגובה לפורום