חפש בעלי מקצוע:

פורום פוריות - עיקור וסירוס

תשובה

לפי תיאורך מדובר בנפיחות יחסית גדולה. כדאי לפנות לוטרינר שניתח על מנת להבין את מקור הנפיחות ולטפל בהתאםלפי תיאורך מדובר בנפיחות יחסית גדולה. כדאי לפנות לוטרינר שניתח על מנת להבין את מקור הנפיחות ולטפל בהתאם

הוספת תגובה לפורום