חפש בעלי מקצוע:

פורום פוריות - עיקור וסירוס

פטמה

האם היתה מיוחמת? בהחלט יכולה להיות נפיחות באזור הניתוח כדאי לוודא שלא מתפתחת דלקת בעטיןהאם היתה מיוחמת? בהחלט יכולה להיות נפיחות באזור הניתוח כדאי לוודא שלא מתפתחת דלקת בעטין

הוספת תגובה לפורום