חפש בעלי מקצוע:

פורום גזעי כלבים

גור דחוי?!

הכלבה שלנו המליטה לפני שנה חמש גורים. ארבע גורים היא שמה יחד וגור אחד לבד. כמה ס"מ רחוק מהשאר. גם אם החזרנו אותו לשגר היא שוב שמה אותו לבד יחסית (אבל הניקה את כולם. הוא היה מתקרב ויונק). בגיל 3-4 ימי
הכלבה שלנו המליטה לפני שנה חמש גורים. ארבע גורים היא שמה יחד וגור אחד לבד. כמה ס"מ רחוק מהשאר. גם אם החזרנו אותו לשגר היא שוב שמה אותו לבד יחסית (אבל הניקה את כולם. הוא היה מתקרב ויונק). בגיל 3-4 ימים לא מצאנו אותו. חיפשנו ומצאנו אותו מת. השבוע היא שוב המליטה 5 גורים. בהתחלה כולם היו יחד ואחרי יומיים היא שמה אחד קצת בנפרד. היום ראינו שיש רק ארבעה. ומצאנו את החמישי מת. הוא היה נראה בריא וינק כראוי. יש לזה הסבר הגיוני ומוכר?! תודה.

הוספת תגובה לפורום