חפש בעלי מקצוע:

פורום גזעי כלבים

אזניים

אפשר לנסות שיפור הזווית ע"י קשירת האוזן כלפי חוץ לשבוע ימים כורכים מסקינטייפ סביב האוזן, לא הדוק מידי כדאי שהווטרינר יעשה את זהאפשר לנסות שיפור הזווית ע"י קשירת האוזן כלפי חוץ לשבוע ימים כורכים מסקינטייפ סביב האוזן, לא הדוק מידי כדאי שהווטרינר יעשה את זה

הוספת תגובה לפורום