חפש בעלי מקצוע:

פורום גזעי כלבים

יחום

בדרך כלל כלב זכר מגיב לכלבה מיוחמת כבר עם תחילת היחום אבל לפעמים זה קורה רק לאחר מספר ימים עםהתחזקות הריחות שהיא מפיצה, בכל אופן, יש להפריד ביניהם כדי שלא ירביע אותה בגיל שהוא צעיר מידיבדרך כלל כלב זכר מגיב לכלבה מיוחמת כבר עם תחילת היחום אבל לפעמים זה קורה רק לאחר מספר ימים עםהתחזקות הריחות שהיא מפיצה, בכל אופן, יש להפריד ביניהם כדי שלא ירביע אותה בגיל שהוא צעיר מידי

הוספת תגובה לפורום