חפש בעלי מקצוע:

פורום גזעי כלבים

זננהונד

סליחה טעיתי, אכן גזע שווצרי, בגודל בנוני, קרוב משפחה של הברנר זוננהאונד ופחות שעיר, בזמנו היה גידול בארץ, תברר בהתאחדות אם עדין קייםסליחה טעיתי, אכן גזע שווצרי, בגודל בנוני, קרוב משפחה של הברנר זוננהאונד ופחות שעיר, בזמנו היה גידול בארץ, תברר בהתאחדות אם עדין קיים

הוספת תגובה לפורום