חפש בעלי מקצוע:

פורום גזעי כלבים

שיעור

האם תוכל לשער עפ"י תמונה שלו ונתונים כגון גובה ומשקל?האם תוכל לשער עפ"י תמונה שלו ונתונים כגון גובה ומשקל?

הוספת תגובה לפורום