חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

גיארדיה

אני משערת שכבר קיבלת טיפול רפואי כנגד הגיארדיה מזון i/d עוזר לשלשוליםאני משערת שכבר קיבלת טיפול רפואי כנגד הגיארדיה מזון i/d עוזר לשלשולים

הוספת תגובה לפורום