חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

בליעת תרופות

במקרה זה סביר שלא יקרה כלום אך בעתיד במידה וזה קורה יש לקחת למרפאה וטרנרית לרשות הצוות הרפואי יש תרופות בעזרתן אפשר לגרום להקאה במידה והחומר הזר נבלע עד כ שעה קודם לכןבמקרה זה סביר שלא יקרה כלום אך בעתיד במידה וזה קורה יש לקחת למרפאה וטרנרית לרשות הצוות הרפואי יש תרופות בעזרתן אפשר לגרום להקאה במידה והחומר הזר נבלע עד כ שעה קודם לכן

הוספת תגובה לפורום