חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

רעידות

כן זה בהחלט מצב שמחייב בדיקה אך לדעתי אם אינה אפטית זה יכול לחכות לשעות הקבלהכן זה בהחלט מצב שמחייב בדיקה אך לדעתי אם אינה אפטית זה יכול לחכות לשעות הקבלה

הוספת תגובה לפורום