חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

כלב שהתארח

כן יש סבירות מאד גבוהה שהכלב סובל מכשל כליות תמיד בכל מקרה שבו אתם רואים כלב ששותה הרבה ומשתין הרבה זהו מצב שמחייב בדיקה רפואיתכן יש סבירות מאד גבוהה שהכלב סובל מכשל כליות תמיד בכל מקרה שבו אתם רואים כלב ששותה הרבה ומשתין הרבה זהו מצב שמחייב בדיקה רפואית

הוספת תגובה לפורום