חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

תשובה

כדורי דוקסילין הינם אנטיביוטיקה ולא טיפול כנגד תולעים. השימוש בהם נעשה לאחר מתן מרשם רפואי בלבד ולאחר בדיקה של וטרינר. יש להימנע לחלוטין מלתת את הכדורים ללא הנחיה מפורשת של הוטרינר המטפלכדורי דוקסילין הינם אנטיביוטיקה ולא טיפול כנגד תולעים. השימוש בהם נעשה לאחר מתן מרשם רפואי בלבד ולאחר בדיקה של וטרינר. יש להימנע לחלוטין מלתת את הכדורים ללא הנחיה מפורשת של הוטרינר המטפל

הוספת תגובה לפורום