חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

תשובה

שלום, חסר מידע האם הצליעות הן ברגליים אחוריות או קדמיות. צליעות מתחלפות ברגליים יכולות לנבוע ממקור אורתופדי או נוירולוגי לרוב. יש להעמיק בבדיקה ולבצע בדיקה פיזיקלית מקיפה.שלום, חסר מידע האם הצליעות הן ברגליים אחוריות או קדמיות. צליעות מתחלפות ברגליים יכולות לנבוע ממקור אורתופדי או נוירולוגי לרוב. יש להעמיק בבדיקה ולבצע בדיקה פיזיקלית מקיפה.

הוספת תגובה לפורום