חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

תשובה

אין לערבב בין המזונות. יש למצוא פתרון להאכלת החתולים בנפרד, לדוגמא- סגירת חתולים בחדרים נפרדים בעת האכלה. אין להשאיר אוכל שלא נאכל בקערות ויש לתת את המזון במנות האכלה קבועותאין לערבב בין המזונות. יש למצוא פתרון להאכלת החתולים בנפרד, לדוגמא- סגירת חתולים בחדרים נפרדים בעת האכלה. אין להשאיר אוכל שלא נאכל בקערות ויש לתת את המזון במנות האכלה קבועות

הוספת תגובה לפורום