חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

תשובה

יתכן ותצליחו יותר עם תרופה שמקורה בסירופ. ישנן הכנות מיוחדות לתרופות שונות שניתן ליצרן בפרפרציה של סירופ. יש להתייעץ עם הוטרינר המטפל בנושאיתכן ותצליחו יותר עם תרופה שמקורה בסירופ. ישנן הכנות מיוחדות לתרופות שונות שניתן ליצרן בפרפרציה של סירופ. יש להתייעץ עם הוטרינר המטפל בנושא

הוספת תגובה לפורום