חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

העברת מחלות מקרציות

מיכל שוב שלום, רוב המחלות המועברות מקרציה לכלב ולאנשים זקוקות לקרציה על מנת להיות מועברות ואינן עוברות במגע ישיר בין הכלב לאדם. בהצלחה ד"ר גיל הדרמיכל שוב שלום, רוב המחלות המועברות מקרציה לכלב ולאנשים זקוקות לקרציה על מנת להיות מועברות ואינן עוברות במגע ישיר בין הכלב לאדם. בהצלחה ד"ר גיל הדר

הוספת תגובה לפורום