חפש בעלי מקצוע:

פורום מחלות

קרציות

שלום, שאלה נוספת בנוסף לקודמת, כיצד כלב שנגוע מטפיל רעיל של קרצייה יכול להעביר את המחלה לבני אדם? תודה.שלום, שאלה נוספת בנוסף לקודמת, כיצד כלב שנגוע מטפיל רעיל של קרצייה יכול להעביר את המחלה לבני אדם? תודה.

הוספת תגובה לפורום