חפש בעלי מקצוע:

פורום ציפורים, תוכים ובעלי כנף

תודה

יכול להיות שהם מזדווגים יותר מפעם אחת לפני ההטלה? יש מצב שראינו אותם לפחות פעמיים בהפרש של שבועיכול להיות שהם מזדווגים יותר מפעם אחת לפני ההטלה? יש מצב שראינו אותם לפחות פעמיים בהפרש של שבוע

הוספת תגובה לפורום