חפש בעלי מקצוע:

פורום ציפורים, תוכים ובעלי כנף

כפר בן נון

קיבלתי זוג תוכי פסיפיק לזכר חסר אצבעו חצי ברגל אחד. העם הוא מסוגל לזווגקיבלתי זוג תוכי פסיפיק לזכר חסר אצבעו חצי ברגל אחד. העם הוא מסוגל לזווג

הוספת תגובה לפורום