חפש בעלי מקצוע:

פורום ציפורים, תוכים ובעלי כנף

לא רק בתוכים

זה יכול להיות בכל דבר לא רק תוכים... עוקץ ידוע.... מספרים שהם בחו"ל ומבקשים סכום חלקי מראש... ואז נעלמים..... זהירות הם חלקחלקים מאוד.... זה נשמע מאוד אמין ומפתה!!! תזכרו תמיד 'לא קיבלת - לא שילמ
זה יכול להיות בכל דבר לא רק תוכים... עוקץ ידוע.... מספרים שהם בחו"ל ומבקשים סכום חלקי מראש... ואז נעלמים..... זהירות הם חלקחלקים מאוד.... זה נשמע מאוד אמין ומפתה!!! תזכרו תמיד 'לא קיבלת - לא שילמת!!!'

הוספת תגובה לפורום