חפש בעלי מקצוע:

פורום ציפורים, תוכים ובעלי כנף

תוכי סנגלי

התוכי היה מתחת לסמיכה ולא ראו דרכו אליו בטעות והתעק לו הרגל אחתהתוכי היה מתחת לסמיכה ולא ראו דרכו אליו בטעות והתעק לו הרגל אחת

הוספת תגובה לפורום