חפש בעלי מקצוע:

פורום חיות, דין ומשפט

זמר

שלום, האם יש החוק שמחייב מחסום לכלב, או חל על כל גזעי הכלבים או רק על הגזעים המסוכנים בלבד? תודה ולדישלום, האם יש החוק שמחייב מחסום לכלב, או חל על כל גזעי הכלבים או רק על הגזעים המסוכנים בלבד? תודה ולדי

הוספת תגובה לפורום