חפש בעלי מקצוע:

פורום חיות, דין ומשפט

ברירת קנס

שלום, כלבי ברח ונתפס ע"י פקח.הפקח צילם וסרק את השבב. ושחרר חזרה את הכלב ל-רשות הרבים. קבלתי קנס או משפט. האם תקני ששחרר חזרה את הכלב ולא לקחת אותו להסגר ולעדכן אותנו?שלום, כלבי ברח ונתפס ע"י פקח.הפקח צילם וסרק את השבב. ושחרר חזרה את הכלב ל-רשות הרבים. קבלתי קנס או משפט. האם תקני ששחרר חזרה את הכלב ולא לקחת אותו להסגר ולעדכן אותנו?

הוספת תגובה לפורום