שמוטות או זקופות? מה אומר מבנה האוזניים של הכלב שלך?

למבנה האוזניים של הכלב השפעה רבה. אוזניים זקופות מאפשרות יכולות שמיעה מפותחת, בעוד ואוזניים שמוטות מחזקות את חוש הריח. מדוע ישנו שוני בין השניים וכיצד נוצר? בכתבה הבאה

חברנו ההולכים על ארבע הם בני משפחת הכלביים (זאבים, תנים, שועלים וכו'). על פי ההשערה הרווחת, מקורם של הכלבים בזיווג של הזאב והתן לפני כעשרות אלפי שנים. הם ירשו תכונות רבות מאבות אבותיהם כגון לסתות חזקות ושיניים טורפות. כמו כן חוש ריח ושמיעה מפותחים ומורת החיים בלהקות. חרף כל התכונות המשותפות, הכלבים בויתו, זווגו עם גזעים שונים ומצאו את עצמם שונים מאבותיהם. בין היתר גם באחד האיברים החשובים ביותר שלהם- האוזניים. מדוע ישנם כלבים בעלי מבנה אוזניים שונה? מיד נגלה.

חוש שמיעה ומבנה האוזן של הכלב 

לאפרכסת האוזן אצל היונקים תפקיד חשוב בפעולת חוש השמע. האפרכסת, הבנויה מסחוס גמיש, מסייעת להגברה ולקליטה של גלי הקול. בנוסף, תנועות האפרכסת ממלאות תפקיד מפתח באיתור מקומו של מקור הקול או בצליל במרחב. למרבית היונקים יש אפרכסת אוזן מפותחת היטב.

לכל מיני הבר של משפחת הכלביים יש אפרכסת אוזן בולטת וזקופה. לעומת זאת, בקרב הכלבים המבויתים רק מספר קטן של גזעים הינם בעלי אוזניים זקופות.
בקבוצת כלבי השרות, כלב הרועים הגרמני מתהדר באוזניים זקופות. בקרב כלבי הציד, אוזניים זקופות יש רק לכלבי השפיץ (כגון לאיקות צפוניות, אלקהאונד, אקיטה וכו'), למספר קטן של טריירים ולגזעים בודדים נוספים. בין הגזעים הדקורטיביים, יש מספר רב יחסית של כלבים עם אוזניים זקופות, צ'יוואווה, פפיון, טריירים, כלבי שפיץ קטנים וכדומה.

מדוע ישנם כלבים בעלי אוזניים שמוטות?

ברור כי אפרכסת שמוטה מקשה על תפקודי השמע של האוזן, במיוחד על איתור מקור הצליל. אם כך מדוע ישנם כלבים בעלי אוזניים שמוטות? שמיטת האפרכסת לא התפתחה אצל אף חיית בית אחרת (לדוגמה סוסים). הדבר מעלה את ההשערה שהשינוי הזה אינו מקרי. במיוחד בולטת העובדה כי לכל הגזעים המתמחים בעיקוב על פי הריח (כגון הבלדהאונד) יש אוזניים שמוטות וגדולות הסוגרות היטב על האוזן.

גזעים נפוצים ומבנה אוזניהם

הסטרים, הפוינטרים, הגריפון ( GRIFFON ), הלנהארLANDHAAR )) ואחרים בעלי אוזניים גדולות ושמוטות הצמודות לראש. הם מופעלים בהצלחה בציד עופות קטנים ואינם מתקשים במציאת הציד במקרה שאין ריח חזק. אף כלבי ההאונד השונים – ביגל, כלב ציד רוסי וכו' – מצליחים לרדוף אחרי הטרף לפי הריח, ממבלי שאוזניהם השמוטות יפריעו להם.

גם לכלבי הציד המהירים ביותר שלנו ,כלבי הרוח אין אוזניים זקופות. אולם כלבי הרוח כגון הבורזוי, האפגני, הטאזי ( TAZI ) ואחרים הם ציידים מצוינים, המשלבים חוש ריח וראיה חדה. כל הספניאלים והדקלים וגם מרבית הטריירים הצדים (פוקס טרייר, וולשט רייר, יאג טרייר) הם כלבי ציד טובים למרות שיש להם אוזניים שמוטות.
בקבוצת כלבי השירות, אוזניים שמוטות יש לכלבי רועים קווקזי ואסיאתי, כלב רועים דרום רוסי, רוטויילר, ניופאונדלנד, טרייר שחור, סן ברנרד ורבים אחרים. לקולי ולאיירדייל טרייר יש אוזניים שמוטות למחצה. לגבי דני ענק, בוקסר, דוברמן ושנאוצר ענק, אף שנראה כי אוזניהם זקופות, הרי שהסיבה לכך היא קיצוץ חלק מאפרכסת האוזן בגיל מוקדם.

ובכן ,לרוב הגזעים – גם גזעים שמקורם עתיק יש אוזניים שמוטות גדולות הצמודות לראש.
ההנחה שהמגדלים הקדמונים טרחו לפתח גזעים עם אוזניים שמוטות בגלל תכונות פונקציונליות מסוימות של גזעים אלה. ניתן לשער שלכלבים עם אוזניים שמוטות היה יתרון תפקודי כלשהו על פני הכלבים זקופי האוזניים. בזכותו הם קיבלו עדיפות בגידול.

היתרון באוזניים שמוטות אצל כלבים 

נראה כי היתרון היחיד הוא הגברת חוש הריח וכושר הגישוש והפישפוש של הכלב. המגדלים האלמונים של ימי קדם ניחנו באבחנה דקה. בוודאי שמו לב שחסרון או חולשה של אחד החושים גורמים להתעצמות של חושים אחרים. לאדם יש חוש ריח צנוע למדי, ולכן הוא נעזר בחוש הריח של החיה המבויתת הראשונה שלו – הכלב. בשלב מסוים האדם גילה כי הכלבים שאזניהם היו שמוטות מסיבה כלשהי (למשל עקב פציעה) הצליחו יותר בציד לעומת כלבים אחרים.

בעקבות גילוי זה, כיוון האדם את גידול הכלבים תוך בחירת כלבים עם אוזניים בשרניות וגדולות הנוטות להיות שמוטות. כתוצאה מכך, הופיעו באופן הדרגתי גזעים בעלי חוש ריח מוגבר כפיצוי של אובדן חלקי של חוש השמיעה. ובכן חוש הריח החד התפתח אצל רוב גזעי הכלבים תודות לביטול חלקי של פעולת מערכת השמיעה. אצל הגזעים הללו איבדה אפרכסת האוזן כמעט לחלוטין את כושר התנועה שלה. העדר התנועה של האפרכסת וסגירה כמעט מלאה של תעלת האוזן אינם מאפשרים לכלב לאתר את מקור הקול במידת הדיוק הנדרשת. גם חוש הראיה אצל הכלבים אינו מפותח היטב. לכן התחדד אצלם מאוד חוש הריח, ואת זאת ניצל האדם.

תמונת המצב בכלבנות העכשווית מוכיחה סברה זאת. למשל, רוב הגזעים בעלי האוזניים הזקופות שייכים לקבוצת כלבי השעשוע. הסיבה לכך היא שקבוצת גזעים אלה פותחה בעיקר לפי דרישות היופי הדקורטיבי, בעוד הדרישות התיפקודיות היו משניות. לעומת זאת, בקבוצות כלבי הציד והשרות ניתנה עדיפות עליונה לכושר הכלבים להתמצא במרחב בעזרת חוש ריח, אשר אינו מפותח דיו אצל האדם, ואילו כל שאר התכונות היו משניות בחשיבותן.

מדוע עדיין ישנם כלבים בעלי אוזניים זקופות?

עם התערבות האדם , עולה השאלה מדוע גזעים נפוצים מאוד כגון כלב רועים גרמני, השייך לקבוצת כלבי שרות, ולכלבי ציד מקבוצת שפיץ עדיין בעלי אוזניים זקופות? הסיבה לכך פשוטה, הגזעים האלה מתמחים פחות מאחרים ובכך הם יותר אוניברסליים. כלבי שפיץ ולאיקות רוסיות במיוחד צדים דובים, חזירי בר, צבאים, סנאים, מינים שונים של עופות וציפורים.

כלב הרועים הגרמני, נוסף על היותו כלב גישוש, משמש בתפקידי שמירה והגנה, המחייבים חוש שמיעה חד מאוד. זאת אומרת שאצל הגזעים האלה מפותחים חושי הראיה, השמיעה והריח באופן שיוויוני ועובדה זאת הפכה אותם לרב שימושיים.

האוזניים השמוטות אצל מרבית כלבי הציד והשרות הינם תוצאה של פעילות גידולית מכוונת. תכליתה יצירת כלבים בעלי חוש ריח מפותח.

מתוך מאמרו של דר' וו. קארפוב, ביולוג, שהתפרסם ע"י מועדון כלבי השרות במוסקבה 1990. באדיבות עיתון עולם הכלב וההתאחדות הישראלית לכלבנות .

עוד מאמרים בנושא

חתולים הם טורפים בעוד ציפורים הם טרף, כך שזה יכול לגרום לבעיות אם שניהם צריכים לחיות יחד

יש לך כלב חום אדמוני? מגיע לך שק מזון מיוחד במתנה!