הכלב נשך? שיישאר בבית – מעכשיו יתאפשר הסגר ביתי לבעלי חיים שנשכו

ועדה מטעם משרד החקלאות החליטה לאפשר לכלב או חתול ביתי שנשך, להישאר בהסגר ביתי בתנאים מגבילים. הנושא הועבר להסדרה משפטית.

על פי פקודת הכלבת – חיה שנשכה אדם או בעל חיים, תובא להסגר, על ידי בעליה, תוך 24 שעות ממועד הנשיכה. מטרת ההסגר הינה למנוע נשיכות ומגע נוסף, ולבחון האם בעל החיים מראה סימנים קליניים שעשויים להצביע על חשד למחלת הכלבת.

מחלת הכלבת היא מחלה סופנית וחשוכת מרפא. מרגע הופעת סימנים קליניים ראשונים בבני אדם או בבעלי חיים, אין אפשרות להציל את החולה, והמוות הינו ודאי ומוחלט. הטיפול לבני האדם יינתן באמצעות סדרה של זריקות חיסון, המגינות מפני התפתחותה של המחלה. עם זאת, הנתונים מראים כי כל 10 דקות מת בן אדם בעולם ממחלת הכלבת.

במהלך שנת 2013 נרשמו בישראל 29 אירועי כלבת בבעלי חיים שונים. עקב אירועי נשיכה מוסגרים כל שנה כ- 3,500 כלבים לכלביות של הרשויות המקומיות.

על אף החשיבות הרבה שבשמירה על בריאות הציבור ובעלי החיים מפני מחלת הכלבת, במקרי הסגרה רבים , מדובר בכלב או חתול ביתי, בריא ומחוסן, המוחזק בבית.
מקרים אלו הובילו את מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות להקמת ועדה לבחינת נושא ההסגר תצפית כלבת בכלבים שנשכו. חברי הוועדה כללו נציגים ממשרדי החקלאות והבריאות, רופאים וטרינרים רשותיים ופרטיים, אשר ישבו על המדוכה בחודשים האחרונים והחליטו להמליץ על תצפית כלבת ביתית בתנאים מסוימים. הנושא הועבר להסדרה משפטית.

הוועדה בחנה משתנים שונים מהארץ ומחו"ל טרם החלטתה , כגון: הנורמות הנהוגות לגבי תצפית בכלב שנשך במדינות מערביות , תפוצת המחלות ברמת האוכלוסייה בישראל, השינויים שחלו בשנים האחרונות לגבי יכולת המעקב והדיווח על כלב שנשך והמצב המשפטי.
על פי המלצות הוועדה הסגר ביתי לכלב או לחתול יתאפשר כאשר בעל החיים נמצא באחריות בעליו ומובא למחלקה הווטרינרית לבדיקה אחת למספר ימים.

תנאים מגבילים להסגר ביתי

במקרה של הודעת נשיכה, הכלב או החתול יובאו לבדיקה ראשונית אצל הווטרינר הרשותי, שיוכל להחליט על תצפית בית במקרים בהם מתקיימים התנאים הבאים: הכלב או החתול לא נמצאו במהלך 3 החודשים שקדמו לנשיכה באזור שנקבע כ"אזור סיכון לכלבת"; הכלב מסומן, רשום ומחוסן כנדרש בחוק, החתול חוסן, אין מידע על מגע של הכלב או החתול עם חיה חשודה במהלך 45 הימים שקדמו לנשיכה; אין סימני שינוי התנהגות או סימנים קליניים אחרים המעלים חשד לכלבת ועוד.

תנאי נוסף הוא כי בעל הכלב או החתול מוכן להתחייב כי יגיע לביקורות סדירות אצל הווטרינר הרשותי במהלך תקופת התצפית, וכן יביא את הכלב או החתול מידית לבדיקה אצל וטרינר רשותי בכל מקרה של חשד למחלה/שינוי התנהגות או מוות.

בין התנאים הנוספים עליהם המליצה הוועדה: בעל הכלב או החתול מתחייב כי בתקופת התצפית לא יהיה הכלב או החתול במגע עם בעלי חיים אחרים, למעט אלה המוחזקים דרך קבע באותו בית; בעת יציאה לטיול יוחזק הכלב בידי אדם בוגר בלבד, במהלך הטיולים עם הכלב ימנע מכניסה לגנים ציבוריים, גני משחקים ומוסדות חינוך. חתול לא יצא כלל מהבית בתקופת ההסגר למעט לצורך בדיקות וטרינריות, בעל הכלב או החתול יפקיד ערבון כספי כהתחייבות לעמידתו בתנאים.

ד"ר בוריס יעקובסון, יו"ר הוועדה ומנהל המעבדה לכלבת בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות: "הנהגת אפשרות לקיום תצפית בית לכלב שנשך תתרום לרווחת הכלבים ובעליהם ובמקביל תקל על העומס בכלביות הרשות , וזאת מבלי להגדיל את הסיכון לבריאות הציבור להפצת מחלת הכלבת".

עוד מאמרים בנושא

בשנים האחרונות יותר ויותר הורים מעודדים את ילדיהם לקרוא בקול רם כאשר הכלבים שלהם הם הקהל
כשכלבים מזילים דמעות זהו רגע מכמיר לב עבורנו, ואנו עשויים לתהות מה כבר עשינו שגרם לכלב האהוב שלנו לבכות