נטישת בעלי חיים – עברה על פי חוק! חלק שני

סעיף 17 (ב) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994, קובע בין השאר למורשע בעברת הנטישה, עונשין וייעוד קנסות בזו הלשון: "העובר על הוראות סעיפים 2א'..., דינו- מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

כאמור בחלק הראשון של מאמר זה, חרף האמור בחוק, אכיפה איין. במה דברים אמורים? עד כה ואף על פי שהתיקון לחוק האוסר על נטישת בעל חיים נכנס לתוקפו בשנת 2005, הוגש כתב אישום ראשון בנושא ע"י משרד החקלאות (אולי לאחר מכן הוגשו עוד בודדים) שנסתיים כאמור לפני מספר חודשים, בקול ענות חלושה לאחר שבית המשפט החליט לא להרשיע את הנאשם שהודה בנטישת כלבתו, מהסיבה שהרשעה עלולה לחבל בהתפתחותו המקצועית והאישית..וגזר עליו עבודות שירות בהיקף של 150 שעות.

נטישה היא פעולה שכיחה המתבצעת על בסיס יום יומי. בכל שנה מתבצעות למעלה מ100,000 נטישות כהגדרתן בחוק ולפחות עוד עשרות אלפי "נטישות חוקיות" בהם מובא בעל החיים לעמותה או מכלאה רשותית ומושאר שם שבור וכואב.

בעקרון ישנן שתי רשויות שבידיהן סמכות מקבילה לחקור ולהגיש כתב אישום בנושא הנטישה והן המשטרה (כאשר מי שאמור להגיש בפועל את כתב האישום היא התביעה המשטרתית או הפרקליטות) וכן היחידה החוקרת ויחידת התביעות במשרד החקלאות.

משטרת ישראל מסרבת באופן שיטתי לטפל בתלונות הנוגעות להתעללות וביניהן נטישה וכמעט כל תלונה בנושא זה נסגרת מסיבה של "אין אשמה פלילית".

אתם וודאי שואלים את עצמכם כיצד יכול להיות שמשטרת ישראל סוגרת את התיק מסיבה כזו וזאת כאשר כתוב בחוק מפורשות,שנטישה הינה עברה???ההסבר פשוט מאוד. המשטרה לוקחת פיסות מידע שמתאימות לה מהתלונה עצמה וסוגרת את התיק עוד לפני בכלל שזימנה את החשוד לחקירה.

לדוגמא הגשתי בשם "עמותת משמר בעלי החיים בישראל" בה אני מכהנת כיועצת משפטית, ערר על החלטת המשטרה לסגור תיק, בו כל העובדות הצביעו כי התבצעה עברת הנטישה ואשר הצדיקו לפחות את זימון החשוד לחקירה.

במקרה הנ"ל, הכלבה נמצאה ללא בעליה הרשומים או כל מחזיק אחר בה, במקום מרוחק מאוד מהאזור בו החשוד התגורר במרכז הארץ ולמרות שיחות חוזרות ונשנות עם החשוד הוא לא טרח לאסוף את הכלבה 10 חודשים מהמועד בו יודע על כך ולא היה מוכן לשאת בהוצאות הטיפול הרפואי שניתן לכלבה בשל מחלה שהחמירה עקב נטישתה.

התשובה שקיבלתי מהפרקליטות שדנה בערר הייתה ,כי החשוד אמר למתלוננת שהכלבה הלכה לאיבוד…ממש מפתיע! החשוד לא הודה בפני מוצאת הכלב הנטוש שביצע את עבירת הנטישה. בשל כך,נסגר התיק ונדחה הערר.אם כך, לשיטת המשטרה והפרקליטות כל פורץ, אנס, גנב ועבריין אחר שיטען שלא ביצע את העברה המיוחסת לו,אפילו לא יוזמן לחקירה.

עובדה זו חמורה שבעתיים באשר סעיף 2א(2) לחוק, מטיל משא כבד יותר על החשוד בעברת הנטישה, בקובעו כי נטל ההוכחה מוטל עליו כבעלים או כמי שהחזיק בבעל החיים להוכיח שלא נטשו.

לאחר שהמשטרה לא טיפלה בנושא העברתי את התיק לטיפולה של יחידת הפיצו"ח החוקרת במשרד החקלאות, החשוד זומן לחקירה ובקרוב יוחלט אם להגיש כתב אישום כנגד החשוד בעברת הנטישה.

עוד מאמרים בנושא

תיקון חוק לפקודת הכלב מאפשר לכלבים מחוסנים להישאר בבידוד ביתי