היפוך קיבה – אם כל החירומים!

קיימות פציעות רבות ומצבים רפואיים רבים בווטרינריה שמהווים חרומים מסכני חיים.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

היפוך קיבה – אם כל החירומים!

קיים מצב חרומי אחד שהינו כה חמור כך שהוא מאפיל על כל מצבי החירום מבחינת המהירות והתוצאות של התערבות רפואית וטיפול בו. המצב הזה הינו היפוך קיבה   GDV  (Gastric Dilatation and Volvulus).

מה זה היפוך קיבה ומדוע הינו מצב כה חמור?
הקיבה נמצאת באופן רגיל במיקום גבוה בחלל הבטן ומכילה כמויות קטנות של גז, מעט ריר ומזון מעוכל. הקיבה מתכווצת באופן נורמאלי במקצב מסוים, מקבלת מזון מן הושט, טוחנת את המזון ומעבירה את המזון הטחון אל המעיים הדקים להמשך העיכול. באופן רגיל תהליך זה מתקיים ללא בעיות מלבד פה ושם שיהוק לפליטת גזים מיותרים.
הקיבה מתנפחת כאשר גז או מזון מרחיב אותה למידה גדולה בהרבה מגדלה הנורמאלי. דבר זה גורם לכאב בטני חזק מאוד. מסיבות לא ידועות לחלוטין, לקיבה הנפוחה יש נטייה להסתובב ובכך לחסום את זרימת הדם אליה וכן את פתחי יציאת הגזים ממנה. מצב זה, לא זאת בלבד שגורם לכאבים חזקים ביותר, הוא גם מסכן חיים. כלב בעל קיבה נפוחה ומסובבת (GDV) ימות בסבל בתוך מספר שעות אלא אם יינקטו צעדים דרסטיים לתיקון המצב. בדרך כלל מצב זה נגרם בכלבים בעלי חזה עמוק, הינו שאורך בית החזה שלהם מן החוליות ועד עצם החזה הינו ארוך באופן יחסי, בעוד שרוחב בית החזה עצמו מימין לשמאל- קטן. דוגמאות לכלבים בעלי חזה עמוק הינן – דני ענק, גרייהאונד, וגזעי הסטר למיניהם (למשל סטר אירי). יחד עם זאת, בכל כלב יכול לחול היפוך קיבה, גם בצ'יוואוואה. כלבים השוקלים יותר מ-50 ק"ג הינם בסיכון של כ- 20% להיפוך קיבה.
בדרך כלל היפוך קיבה קורה בכלבים שאכלו ארוחה גדולה ומיד לאחר מכן ביצעו פעילות גופנית רבה או קשה. ובכל זאת, אין אנו יודעים בדרך כלל מדוע בכלב ספציפי חל היפוך קיבה. נמצאו מספר גורמים אשר מעלים או מורידים את הסיכון להיפוך קיבה.

גורמים המעלים את הסיכון להיפוך קיבה הינם:
– האכלת ארוחה אחת בלבד ביום.
– קרובי משפחה של הכלב עם היסטוריה של היפוך קיבה.
– אכילה מהירה.
– כלב רזה מאוד או שמן מאוד.
– הרטבת מזון יבש (במיוחד באם חומצה ציטרית מהווה חומר משמר במזון).
– האכלה מתוך כלי מוגבה.
– הגבלת שתייה לפני או אחרי ארוחות.
– האכלת מזון יבש ששומן בעלי חיים מהווה אחד מארבעת המרכיבים העיקריים בו.
– הכלב חששן או לחוץ באופן כללי.
– היסטוריה של אגרסיביות כלפי אנשים ובעלי חיים אחרים.
– כלבים זכרים בסיכון יותר גבוה מכלבות נקבות.
– כלבים מבוגרים (7-12 שנים) בסיכון הגבוה ביותר.

גורמים המפחיתים סיכון להיפוך קיבה:
– הוספת מזון מקופסאות לתזונת הכלב.
– כלב עם טמפרמנט שמח וקליל.
– האכלת מזון יבש המכיל בשר עתיר סידן כחלק ממרכיבי המזון (כגון בקר/כבש, דגים, עוף וכדומה).

בניגוד לדעה הרווחת, מרכיבי תזונה כגון סויה, חיטה או תירס כמרכיבים עיקריים בתזונת הכלב אינם מגדילים את הסיכון להיפוך קיבה.
הגזעים שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר להיפוך קיבה הינם- הדני הענק במקום הראשון, הסנט ברנרד במקום השני והויימרנר במקום השלישי.
בגזעים אלה ואחרים בסיכון יש לשקול ניתוח לקיבוע הקיבה בזמן שהכלב/ה עוברים ניתוח עיקור/סירוס כאשר הם בריאים.

כיצד תדעו אם לכלבכם יש נפיחות בקיבה או היפוך?
ניתן לראות נפיחות באזור הבטן העליונה כלפי חוץ, בעיקר ליד הצלעות, ובדרך כלל בצד שמאל של הגוף, ברוב הכלבים, אך לא בכולם.
הרמז הגדול ביותר הינו בחילה וניסיונות הקאה- לרוב בלי יכולת להקיא, או הקאה מועטת בלבד.
באם אתם מבחינים בכך, יש לגשת מיידית לשם קבלת טיפול מווטרינר.

מהם הצעדים המבוצעים:
קיימות מספר פעולות שיש לבצע על מנת להציל את חיי הכלב שקיבתו התהפכה. הבעיה היא שיש לבצע את כל הצעדים בו זמנית ובמהירות המהירה ביותר האפשרית.

דבר ראשון: יש להפחית את נפח הקיבה.
הקיבה הענקית לוחצת על כלי הדם המרכזיים המזרימים דם אל הלב. דבר זה גורם לעצירת מעבר דם בגוף וכניסת הכלב למצב של הלם. בנוסף, רקמת הקיבה מתחילה למות משום שהיא מתוחה יתר על המידה ואינה מאפשרת לדם להגיע אליה ולעבור דרכה. החלמה לא תחל עד אשר לא תסובב הקיבה בחזרה למקומה והגז הממלא אותה ישתחרר. בדרך כלל משתמשים בצינור קיבה ושואבים את תוכנה, אולם לעיתים ניתן להפחית את נפח הקיבה ולשחררה מתוכנה רק על ידי ניתוח.

כמו כן- דבר ראשון: יש לתת נוזלים תוך ורידיים בכדי לטפל במצב ההלם בו נמצא הכלב. קטטר תוך ורידי מוכנס וניתנים נוזלים המחליפים את הדם שאינו יכול לעבור את הקיבה בכדי להגיע חזרה ללב. הכאב החזק שנגרם בשל המחלה הזו גורם לקצב הלב להיות מהיר מאוד ועלול לגרום לאי ספיקת לב. תרופות לשיכוך כאבים ניתנות על מנת לעזור להאט את קצב הלב. תרופות למצב הלם, אנטיביוטיקה ומתן אלקטרוליטים- כולם חיוניים לייצוב מצב הכלב.

כמו כן- דבר ראשון: יש לנטר קצב לב ולייצבו.
היפוך קיבה עלול לגרום להפרעות מסוכנות בקצב הלב הנקראות Premature Ventricular Contactions או PVC. באם קיימות הפרעות מסוג זה אצל הכלב, הוא יזדקק לטיפול תרופתי תוך ורידי על מנת לייצב את הפרעות הקצב הללו. מכיוון שהפרעות הקצב עלולות להופיע רק יום לאחר שהופיע היפוך הקיבה, הווטרינר מבצע ניטור א.ק.ג. בעת הצורך. כאשר מופיעות הפרעות קצב כבר בתחילת הטיפול- התמותה תהיה ב-38% מהמקרים.
הפחתת נפח הקיבה וטיפול בהלם הינם מבצע בפני עצמו, אולם אינם מהווים את כלל הטיפול במצבי היפוך קיבה.

ניתוח:
על כל הכלבים שעברו היפוך קיבה ויוצבו, לעבור ניתוח. ללא ניתוח, אין יכולת לאמוד את כמות הנזק הפנימי או לתקנו, וכן- היפוך קיבה עלול להישנות בכל עת- אפילו לאחר מספר שעות מהטיפול בו. הניתוח- הנקרא Gastropexy- מטרתו להחזיר את הקיבה למקומה הטבעי ולמנוע הישנותו של היפוך או סיבובה. ללא ניתוח זה, החזרתיות של היפוכי קיבה היא עד 75%.
הערכת הנזק הפנימי שנגרם גם היא חשובה לצורך ההחלמה. באם קיימת רקמה מתה בקיר הקיבה, חייבים להסיר אותה בכדי למנוע תמותה של הכלב על אף כל הטיפולים האחרים. כמו כן, גם הטחול, הנמצא צמוד לקיבה, עלול להסתובב ביחד איתה. לעיתים יש להוציא גם אתו בניתוח. אם הנזק בקיבה כה גדול עד שיש להסיר חלק ממנה, אחוז התמותה עלה ל28%-38%. אם הנזק כה גדול עד שיש להסיר את הטחול- אחוז התמותה 32%-38%.
ללא ניתוח אחוז תמותה מהיפוך קיבה הינו 24%, וקיימים 76% לחזרתיות של היפוך הקיבה בהמשך. הסיכוי הטוב ביותר לטיפול בכלב הינו החזרת הקיבה וקיבועה במקום, ובמקרה כזה אחוז החזרתיות של היפוך קיבה מלא או חלק יורד ל-6%.

קיימת חשיבות מכרעת לכך שבעלי כלבים גדולים יהיו מודעים למצב של היפוך קיבה ומוכנים לו. דעו לאן אתם יכולים לקחת את כלבכם במשך הלילה או בשבת וחג לשם קבלת טיפול חירום. אל תיקחו את כלבכם לריצה ארוכה לאחר ארוחה גדולה. דעו מה לחפש ואחר מה לעקוב אצל כלבכם. יחד עם הנאה גדולה וחברות עם כלב מגזע גדול, היו מודעים לצרכיו המיוחדים ולמחלה המסוכנת הזו.

עוד מאמרים בנושא