לטובת צמצום התרבות כלבים משוטטים – שר החקלאות הנחה לתמרץ רשויות מקומיות

טובת צמצום התרבות כלבים משוטטים שר החקלאות הנחה לתמרץ רשויות מקומיות, בדגש רשויות מדירוג סוציו אקונומי נמוך במסגרת זו, יינתן גם סיוע מיוחד לרשויות המקומיות בחברה הבדואית באזור הנגב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "מיום כניסתי למשרד סימנתי את נושא רווחת בעלי החיים כאחד הנושאים המשמעותיים בו ארצה להתמקד ולשפר. בעיית הכלבים המשוטטים היא בעיקרה באזורים כפריים בפריפריה, מעבר לבעלי החיים שסובלים ממנה, גם ההולכים על שתיים סובלים, על כן אני רואה ביישום התוכנית ישום של שתי מטרות חשובות גם רווחת הכלבים וגם חיזוק הפריפריה"

מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נעמה קאופמן-פס: "אחד התחומים המרכזיים והחשובים שאנו מובילים הוא תחום רווחת בעלי החיים. בנוהל שפרסמנו השנה לעיקור ולסירוס כלבי רחוב החלטנו להתמקד לראשונה ברשויות מקומיות בעלות דירוג סוציו אקונומי נמוך. זאת על מנת לוודא שגם ברשויות אלו תחום רווחת בעלי החיים יקודם.

רשויות מקומיות רבות היו רוצות לשפר את רווחת בעלי החיים בתחומן אך מתקשות לשאת בנטל העלות הכספית. בכוונתנו לנסות לגשר כמה שניתן על הפערים בכך שניתן תמריצים לרשויות מקומיות בעלות דירוג סוציו אקונומי גבוה לסייע לשכנותיהן. נמשיך ונבחן דרכים לשפר את הטיפול בבעלי החיים בישראל"

במדינת ישראל קיימת תופעה של כלבים חסרי בית וללא בעלים אשר משוטטים בסביבה, מסכנים את בריאות הציבור ובעלי חיים, מייצרים מפגעים ונידונים לחיי סבל והזנחה ברחוב. על מנת לדאוג לבריאות בני האדם ובעלי החיים ולרווחת בעלי החיים, משרד החקלאות פועל לצמצום התרבות כלבים משוטטים, ולראשונה, ימקד את התמיכה ברשויות מקומיות מוחלשות, בהיקף של 3.9 מיליון ₪. מטרת התמיכה של משרד החקלאות היא להגדיל את מספר הכלבים המעוקרים או מסורסים בפריפריה, ובפרט בחברה הבדואית ובכך להפחית את מספר הכלבים המשוטטים. כחלק מפעולותיו, המשרד יתמוך ברשות מקומית בגין ביצוע פעולות רבות החל מהעלאת המודעות ועד לביצוע בשטח, לרבות פרסום תכנים בנושא, קיום אימוץ דיגיטלי ואירועי אימוץ אזוריים, מימון עלויות עיקור וסירוס, ליווי והדרכה של המאמצים ועוד. 

במסגרת זו, משרד החקלאות יעודד שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות חלשות לבין רשויות חזקות, שיש באפשרותן לסייע באמצעים, כדוגמת: וטרינריים, כלביות או יכולת לנתח כלבים נוספים, כך ששתיהן יצאו נשכרות. במסגרת שיתוף הפעולה בין הרשויות, הרשות המסתייעת תאסוף את הכלבים המשוטטים ותעביר אותם אל הרשות המסייעת. הרשות המסייעת הקולטת תבצע את העיקור והסירוס ותדאג לאימוץ הכלבים. כך לדוגמה רשות מסתייעת תקבל 500 ₪ עבור איסוף כלב משוטט בשטחה והעברתו לרשות אחרת, והרשות המסייעת תקבל תמיכה בסך 900 ₪ עבור הטיפול הווטרינרי ומסירה לאימוץ, ותשלום נוסף בסך 400 ₪ בתום שנה ממסירת הכלב לאימוץ. כמו כן, העירייה המסייעת תקבל 600 ₪ על כל כלב שתעקר או תסרס. ובהמשך, יינתנו 500 ₪ נוספים עבור סימון הכלב, הסדרת הרישיון ורישומו כדין במרכז הרישום. 

כמו כן, מהערכות של גורמי המקצוע במשרד החקלאות, המקור לריבוי כלבים משוטטים, בעיקר באזור הנגב, הוא התרבות בלתי רצויה שמקורה בכלבי הבית ובכלבי רעייה, בפרט באזורים אלו. על כן, משרד החקלאות יקצה תמיכה ייעודית לרשויות מקומיות בחברה הבדואית. במסגרת זו, ייאספו כלבים משוטטים בפזורה הבדואית, הם יטופלו ויימסרו לאימוץ, ובמקביל, יטופלו גם כלבי רועים אשר ישובו לבעליהם. במטרה לצמצם את מספר הכלבים המשוטטים בישראל, לרשום את הכלבים במאגר השבבים הארצי, ולעקוב אחר הטיפול בהם בהתאם לחוק. 

עוד מאמרים בנושא

אתגר טיקטוק מייצר מצוקה אצל חיות מחמד על ידי בעליהם
שלושת הכלבים מסוג אמסטף היו קטועי אוזניים, ונמצאו בחצר בית מוזנחת, ללא תנאים בסיסיים. הכלבים חולצו והועברו למתקן מוגן.