שר החקלאות הנחה לתמוך ברשויות מקומיות המדורגות במדד סוציו אקונומי 5 ומטה עבור צמצום התרבות חתולים משוטטים

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "מיום כניסתי למשרד סימנתי את נושא רווחת בעלי החיים כאחד הנושאים המשמעותיים בו ארצה להתמקד ולשפר. התוכנית הזו תסייע לרשויות שמתקשות לדאוג לרווחת בחתולים המשוטטים ובכך לשפר את רווחתם. התוכנית נבנתה בעקבות הליך שיתוף ציבור שנעשה במשרד שעזר לנו לשמוע את כלל בעלי העניין ולגבש תוכנית שתדאג לרווחת החתולים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

היקף התמיכה: 4.5 מיליון ₪ כל רשות תקבל עד 100% מימון עבור טיפול בחתולים שבשטחה 

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "מיום כניסתי למשרד סימנתי את נושא רווחת בעלי החיים כאחד הנושאים המשמעותיים בו ארצה להתמקד ולשפר. התוכנית הזו תסייע לרשויות שמתקשות לדאוג לרווחת בחתולים המשוטטים ובכך לשפר את רווחתם. התוכנית נבנתה בעקבות הליך שיתוף ציבור שנעשה במשרד שעזר לנו לשמוע את כלל בעלי העניין ולגבש תוכנית שתדאג לרווחת החתולים"

מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נעמה קאופמן-פס: "אחד התחומים המרכזיים והחשובים שאנו מובילים הוא תחום רווחת בעלי החיים. בנוהל שפרסמנו השנה לעיקור ולסירוס חתולי רחוב החלטנו להתמקד לראשונה ברשויות מקומיות בעלות דירוג סוציו אקונומי נמוך. זאת על מנת לוודא שגם ברשויות אלו תחום רווחת בעלי החיים יקודם.

רשויות מקומיות רבות היו רוצות לשפר את רווחת בעלי החיים בתחומן אך מתקשות לשאת בנטל העלות הכספית. נמשיך ונבחן דרכים לשפר את הטיפול בבעלי החיים בישראל"

כבכל שנה, מתוך דאגה לשיפור רווחתם של חתולי הרחוב ולשיפור איכות חייהם של התושבים ברשויות השונות, משרד החקלאות תומך בעיקור וסירוס של חתולי רחוב בהיקף של 4.5 מיליון ₪. לראשונה משרד החקלאות ימקד את התקציב לעיקור עבור רשויות "מוחלשות", הנמצאות בדירוג סוציו-אקונומי 5 ומטה, מתוך מטרה לסייע לאותן הרשויות המתקשות להשקיע מכספן בנושא, ולייעל את התמיכה.  

כאמור, התקציב השנתי עומד על סך 4.5 מיליון ₪ ומיועד להשתתפות בכיסוי העלויות הנדרשות לטובת צמצום התרבות חתולים משוטטים ומניעת סבלם. על פי התכנית, כל רשות תוכל לקבל עד 250,000 ₪, וזאת בהתאם לניקוד שתקבל בהתאם לקריטריונים שנבחרו מראש, כגון: מספר החתולים שהתחייבה הרשות המקומית לנתח, מספר התושבים ברשות, וכמובן מצבה הכלכלי-חברתי. רשות מקומית המדורגת במדד חברתי-כלכלי בין 1 ל-3, תוכל לקבל מימון מלא (100%) עבור פעולות אלה, ורשות מקומית המדורגת בין 4 ל-5 תקבל מימון של עד 80% מהעלות. 

כזכור, בעשור האחרון, משרד החקלאות תמך ברשויות מקומיות שפעלו לצמצום התרבות חתולים משוטטים, במטרה לצמצם את הסבל הכרוך בחיי רחוב עבור החתולים מצד אחד, ומצד שני לצמצם את מספרם באותם מקומות בהם ריבויים מהווים מפגע סביבתי או תברואתי. 

בחודשים האחרונים קיים אגף רווחת בעלי החיים בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, הליך לשיתוף הציבור בנושא ויסות ובקרה של אוכלוסיית החתולים המשוטטים, במטרה לגבש מדיניות סדורה בנושא לצורך בקרה וויסות של אוכלוסיית החתולים המשוטטים, וכפועל יוצא מכך שיפור רווחת החתולים, שמירה על בריאות הציבור ובעלי החיים וצמצום הפגיעה האקולוגית-סביבתית. במסגרת ההליך, נבחנות עשרות הצעות לשיפור ולייעול הנושא, ובין היתר, גם דרכים לייעול תכנית התמיכה האמורה. כאמור, התהליך עודנו בשלבי ביצוע, וכלל הדרכים שהוצעו עודנה נבחנות. אולם, כבר כעת, כחלק מהליך הלמידה של תגובות בעלי העניין, הוחלט לנסות ולייעל את התמיכה בטיפול בחתולים משוטטים באמצעות מיקוד הפנייה ברשויות עם דירוג סוציו-אקונומי נמוך. 

הנוהל מפורסם להערות הציבור באתר משרד החקלאות –

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/reduce-cat-reproduction

עוד מאמרים בנושא

אתגר טיקטוק מייצר מצוקה אצל חיות מחמד על ידי בעליהם
סוף שבוע הגיע ואנחנו מזכירים לכם להגיע לימי האימוץ של אס או אס, בכל יום שישי חתולים ושבת כלבים וחתולים