Uncategorized

Uncategorized

בית משפט השלום בנתניה הרשיע באחרונה תושב פתח תקווה בשנות ה-60 בגין פגיעה חוזרת בגן הלאומי ירקון וערכי הטבע שבו.על פי כתב האישום הנאשם עסק במאי 2020 בדיג עם חכה בתחום הגן הלאומי ירקון ליד אתר מקורות הירקון זאת בניגוד להוראות החוק, שלט ברור שעמד בסמוך למקום הימצאו המציין כי הדייג אסור ואף אזהרה קודמת...
מאסר על תנאי וקנס של 20 אלף ₪ לשני דייגים שדגו בניגוד לחוק בשמורת הטבע הימית שקמונה מול חופי חיפה