logo_300px.png
/
/
/
סיון זבולון-נוה

סיון זבולון-נוה

עורכת דין בשירות בעלי החיים ובעליהם

טל: 072-3902535
אתר אינטרנט: http://www.dogbites.co.il/
עיר: כל הארץ

אודות 

הבעלים של משרד עורכי דין, העוסק במגוון תיקים הקשורים לזכויות בעלי החיים
ומשפחתם בכלל ובתחום של נשיכות כלבים בפרט. 

לאחר שהוסמכה כעורכת דין, החלה להיאבק בתופעות ההתעללות, ההזנחה וההחזקה לקויה
של בעלי חיים במסגרת "עמותת משמר בעלי החיים בישראל".

עם השנים, צברה ניסיון רב והכרות מעמיקה עם החוק, התקנות,
הנהלים הרשויות ובעלי התפקידים הרלוונטיים
ונוכחה שגם בעלי חיים אשר אומצו ע"י בעלים אוהבים

מייצגת באופן פרטי אנשים ועמותות הזקוקים לסיוע משפטי מקצועי
בסוגיות הקשורות לבעלי חיים המצויים בבעלותם/חזקתם, בדגש הגנה על כלבים
ובעליהם בקשר לאירועי נשיכה

 

 

תחומי עיסוק

עוסקת בתחום ההגנה המשפטית בנושא בעלי החיים, כולל מגוון רחב של מקרים
בהם זקוקים בעלי החיים ו/או בעליהם לייעוץ ו/או מתן הגנה משפטית. 

בעיות משפטיות וסכסוכים נפוצים בתחום הינם: הסגרים וקנסות
וכן שלל בעיות המתגלעות מול הרשויות, סכסוכי שכנים, טענות בדבר נשיכות וגרימת נזקי גוף ורכוש,
סכסוכים בנוגע לבעלות בבעל החיים, פגיעה ו/או נזק שנגרמו לבעל החיים. 

משרד עורכי דין, היחידי בישראל המספק לך מטריה רחבה של שירותים מתוך תפיסה של one stop shop
בשלל הבעיות האופייניות העשויות להתעורר כתוצאה מאירועי נשיכה/ תקיפה של כלבים
לרבות: הסגרי כלבים, תביעה אזרחית נזיקית, חקירה פלילית,
שינוי סטטוס מכלב רגיל ל"מסוכן לציבור" בהגדרה ע"פ החוק, ובעקבות כך דרישה להחמרת תנאי החזקתו,
עד לשלילת רישיון להחזקתו והוצאתו לתמיד מרשות הבעלים.